شرکت مانی آبیار کاسپین – مانیکا

plant4 free img

فرم گزارش روزانه

لطفا برای درج شرحی از اقدامات روتین، وظایف محوله و اقدامات خاصی که در طول روز انجام داده اید از طریق دکمه زیر فرم گزارش روزانه را تکمیل نمایید.

plant6 free img
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن