شرکت مانی آبیار کاسپین – مانیکا

ايميداكلوپرايد مایع گل سم

جهت قیمت تماس بگیرید

ايميداكلوپريد مايع گل سم

معرفی و نحوه اثر:

حشره كشي سيستميك با اثر تماسي و گوارشي از گروه نئونيكوتينوئيد ها كه روي گيرنده هاي نيكوتينيك استيل كولين استراز در سيستم عصبي حشره اثر مي كند.. اين حشره كش بخوبي از طريق برگ، ساقه و ريشه جذب گياه مي گردد و با ورود به شيره گياهي به ساير قسمتهاي گياه نيز منتقل شده و كنترل مطلوبي حاصل مي نمايد.

موارد مصرف:

  • درختان مرکبات
  • درختان پسته
  • پنبه
  • درخت هلو
  • توتون

انواع کاربرد:

  • شته ها
  • پسیل مرکبات
  • پسیل پسته
  • مینوز مرکبات

حجم: 1 لیتری و نیم لیتری

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن