شرکت مانی آبیار کاسپین – مانیکا

اتيون گل سم

تماس بگیرید

اتیون گل سم

معرفی و نحوه اثر:

اتيون حشره كش و كنه كشي است از گروه فسفره آلي با اثر تماسي كه با مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي آفات اختلال ايجاد كرده و سبب مرگ آنها مي شود.

موارد مصرف:

درختان میوه سردسیری و مرکبات

انواع کاربرد:

 • شپشک ستاره ای
 • گونه ها ي بالشک ها
 • شپشک واوي سیب
 • شپشک سان ژوزه درختان میوه
 • شپشک (توت) سفید هلو
 • سپردار الفی مرکبات
 • سپردار قهوه اي مرکبات
 • شپشک نرم تن مرکبات
 • سپردار زرد مرکبات
 • سپردار واوي مرکبات
 • شپشک آردآلود مرکبات
 • شپشک استرالیایی مرکبات
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن