شرکت مانی آبیار کاسپین – مانیکا

آبیاری

آنچه امروزه به نام سیستم های آبیاری نامیده می شود موضوع بسیار وسیع و گسترده ای می باشد که به سختی می توان آن را طبقه بندی کرد.

به صورت ساده یک سیستم تحت فشار شبکه ای از لوله ها و اتصالات را تشکیل می دهد که در آن آب از منبع اصلی تا سطح مزرعه در داخل لوله و با فشار جا به جا و پخش می شود.

تفاوت اساسی سیستم های تحت فشار با سیستم های سنتی سطحی عبارتند از: رژیم جریان آب، جهت جریان، وسعت اراضی که در یک زمان آبیاری می شوند و انرژی خارجی.

آبیاری - آبیاری تحت فشار

مزایای آبیاری تحت فشار نسبت به آبیاری سطحی:

خدمات قابل ارائه :

تماس با مانیکا

برای دریافت مشاوره و هر گونه پرسشی با ما تماس بگیرید

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن